Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Projekty

Registrace článku

Registrace akceptovaných článků
zařazených k publikování
v journalech

   zveřejněte článek v databázích
   zajistěte si citace
   sdílejte znalosti
   kooperujte VaV

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Projekty AD ALTA

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Double Blind Peer-Reviewed | recenzovaný mezioborový vědecký časopis
2 issues per volume. | Ročně vycházejí 2 čísla.

AD ALTA is a peer-reviewed journal of international scope.

AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Vědecký časopis zveřejňuje statě původně publikované na elektronických vědeckých konferencích a sympóziích.

Mezioborové zaměření vědeckého časopisu AD ALTA respektuje číselníky a seznamy platné pro Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který jako odborný a poradní orgán vlády České republiky byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research uses the RIV branch groups and branches, but the journal is not a part of RIV. The RIV is one of parts of the R&D Information System. The RIV has collected an information about results of R&D long-term intentions and R&D projects supported by different state and other public budgets, according to the R&D Act [Code number 130/2002].

Časopis je vydáván v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
Double Blind Peer-Reviewed | recenzovaný mezioborový vědecký časopis
2 issues per volume. | Ročně vycházejí 2 čísla.
ISSN 1804-7890
ISSN 2464-6733 (Online)

Adresa redakce
MAGNANIMITAS Assn.
AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research
Československé armády 300
500 03 Hradec Králové
The Czech Republic

Pokyny pro autory jsou dostupné zde.


Licence Creative Commons
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, jejímž autorem je Magnanimitas Assn., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa