Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Odběr pozvánek

Pozvánka

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019 | vědecká konference
 

http://www.masarykovakonference.cz/

16. - 18. 12. 2019
IX. ročník


Domů Odběr pozvánek Datové schránky

Datové schránky

Akademické sdružení MAGNANIMITAS není institucí uvedenou v § 1 zákona č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění a není uživatelem datové schránky.Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa