Oficiální web sdružení MAGNANIMITAS

Aktuálně

Pozvánky na připravované virtuální mezinárodní vědecké konference:

 pokračujte zde


 
Jsme mezinárodním garantem elektronicky pořádaných konferencí. Více informací zde.


Udělujeme certifikace v několika stupních. Zažádejte o certifikaci Vaší konference, sympózia, semináře či školení. Více zde. 
 
 
Domů Projekty AD ALTA Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

K publikování v časopise AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research jsou přijímány příspěvky psané v anglickém, českém, slovenském, polském jazyce (platnost do 10. února 2011). S účinností od 10. února 2011 jsou přijímány příspěvky výhradně v anglickém jazyce. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě - MS Word. Příspěvky lze zasílat na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , a to vždy do 30. června a 31. prosince kalendářního roku.

Formální úprava příspěvku:
(Struktura příspěvku je závazná, bez níž nelze přijmout příspěvek k publikování.)

1. Název příspěvku v anglickém jazyce
2. Jméno a příjmení autora (spoluautorů)
3. Název a přesná adresa akademického pracoviště autora
4. Email autora (email spoluautorů)
5. Uvedení, zda výstupy příspěvku byly realizovány za přispění grantů, univerzitního výzkumu apod.
6. Abstrakt příspěvku v anglickém jazyce
7. Klíčová slova v anglickém jazyce
8. Vlastní text příspěvku
9. Seznam použité literatury
10. Uvedení primární sekce zaměření  příspěvku (Primary Paper Section)
11. Uvedení doplňkové sekce zaměření příspěvku (Secondary Paper Section)

šablona příspěvku
 
  • seznam sekcí je dostupný zde

Rozsah příspěvku není omezen. Text příspěvku členit do kapitol a podkapitol maximálně druhé úrovně (např. 4, 4.1, 4.2 atd.). Užívané tabulky a obrázky musí být očíslovány a označeny. Označení tabulky: Tab. 1: Popis tabulky, označení obrázku: Obr. 1: Popis obrázku.

Bibliografické citace musí odpovídat ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Journal je veden v databázi EBSCO - všechny publikované texty budou indexovány (garantuje strana nakladatele).

Publishing Process Fee: více zde (s platností od 10. 1. 2019)

Jak postupovat v případě zájmu o publikování v journalu?

  1. Kontaktujte nás na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  2. Je Vám vytvořen zápis v redakční řadě a současně zaslány instrukce (bankovní spojení) pro úhradu Process Fee (více zde).
  3. Po úhradě (zaúčtování Process Fee) je autor požádán, aby zaslal svůj text (je mu dodána šablona, viz výše). Po dodání fakturační údajů Vám vystavujeme fakturu.
  4. Autor zasílá text.
  5. Autoři jsou seznámeni s aktuálním číslem journalu. (V případě nezařazení textu do journalu je autor informován a Process Fee je mu v plné výši vráceno.)

Prosíme všechny autory o respektování těchto formálních pravidel, která zajišťují nestrannost a jasnost postupů!

Vědecký časopis AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research je samostatně neprodejný. Vyhrazujeme si právo příspěvek odmítnout.

AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Ak. sdr. MAGNANIMITAS, Československé armády 300, Hradec Králové | +420 498 651 292 | Jak se k nám dostanete - mapa